Duurzaam Print

 

Een stukje vlees kán ook diervriendelijk zijn. Kies dan voor biologisch (EKO) of scharrelvlees.

 

Duurzaam... de voordelen op een rij

 

Vlees is een weinig efficiënt geproduceerd voedingsmiddel. Voor de productie van 1 kg dierlijk eiwit is 7 kg plantaardig eiwit nodig. Het Westen importeert granen uit derdewereldlanden om de (over)consumptie van vlees in stand te houden. Wanneer u toch vlees wilt eten, kies dan voor biologisch of scharrel.

 

Het vee in de biologische dierhouderij wordt niet in de eerste plaats gezien als productiemiddel, maar als een deel van het ecologisch systeem, met zijn eigen intrinsieke waarde. Dieren moeten hun soortspecifieke gedrag kunnen vertonen en niet worden ingepast in een bedrijfsproces dat gericht is op maximale productie. Er wordt daarom veel rekening gehouden met dierenwelzijn.

 

Varkens hebben bijvoorbeeld ruimte nodig om te kunnen wroeten en schurken. Biologische varkens krijgen vier keer zoveel ruimte als gangbaar en twee keer zoveel als scharrelvarkens. Biologische kippen hebben een afwisselend binnen en buiten. Koeien hebben loop- en ligruimte in de stal. Maar het mooiste is toch wel de weide. Een weelde voor het oog: sappig gras met allerlei kleurende kruiden en rustig herkauwende koeien.

 

Preventief gebruik van geneesmiddelen is in de biologische sector verboden, evenals het couperen van staarten, snavels, tanden en dergelijke.
Er is geen sprake van kunstmest of overbemesting, er komen geen chemicaliën op het land en geen enkel groei stimulerend middel in het veevoer. Mestoverschotten komen in de biologische veehouderij niet voor. Er worden minder dieren per oppervlakte-eenheid gehouden dan in de gangbare veehouderij en mest is een kostbaar en noodzakelijk goed. Via een Biologische grondstoffen- en veebank (Biobank) kunnen biologische boeren grondstoffen, mest en vee onderling uitwisselen.